Technická kontrola

Cenník technických kontrol – Easy Check s.r.o.

Cenník platný od 2.6.2019.Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH.

 

Názov kontroly Cena
Osobné vozidlá (M1, N1) 33,00 €
Osobné vozidlá (M1,N1) s pohonom LPG,CNG,HYBRID 40,00 €
Motocykel, trojkolesové a štvorkolesové vozidlá (L3,L4,L6) 24,00 €
Nákladné motorové vozidlá, Autobusy – Dvojnápravové voz. (N2, N3, M2, M3) – Kontrola a meranie každej ďalšej nápravy – 10,00  60,00 €
Nákladné motorové vozidlá, Autobusy – Dvojnápravové voz.(N2G,N3G) – Kontrola a meranie každej ďalšej nápravy – 10,00  75,00 €
Prípojné vozidlá – dvoj a trojnápravové vozidlo ( O2,O3,O4, R2, R3, R4)– Kontrola a meranie každej ďalšej nápravy – 10,00  44,00 €
Traktory (T), Pracovné stroje (Ps) 55,00 €
Príplatok pri jednotlivo dovezenom vozidle pri každej kategórií – doplnenie údajov 15,00 €

Vykonanie kontroly bez objednávania na počkanie – príplatok k bežnej cene kontrole

100 %

Vykonanie kontroly mimo prevádzkových hodín – objednanie na konkrétny čas – príplatok 100% k bežnej cene kontroly

55,00 €
Zvláštna kontrola v plnom rozsahu – ako TK pravidelná 40,00 €
Zvláštna kontrola čiastkového rozsahu 24,00 €
Opakovaná kontrola do 60 dní 12,00 €
Opakovaná kontrola v deň kontroly 6,00 €
Administratívna kontrola TK pre vozidlá nad 3,5t 9,00 €
Kontrolná nálepka 3,50 €
Osvedčenie o TK 2,50 €
Opis protokolu o TK 5,00 €
Kontrola nastavenia svetiel 10,00 €
Kontrola náprav na detektore vôle 15,00 €
Kontrola bŕzd do 3,5t 15,00 €
Kontrola bŕzd nad 3,5t /1.náprava/ 10,00 €
Test tlmičov pre vozidla do 3,5t 15,00 €
Váženie náprav /1.náprava/ 10,00 €
Priťažovanie vozidiel 10,00 €

Čo si treba priniesť?

  • Vozidlo – pristaviť čisté, s povinnou výbavou, bez krytov kolies (puklíc).
  • Osvedčenie o evidencii vozidla (v papierovej forme ), alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru.
  • Protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené týmto zariadením priamo od výrobcu.
  • Pri opakovanej technickej kontrole aj protokol z predchádzajúcej technickej kontroly.

Vzory predkladaných osvedčení o evidencii vozidla: