Štartujem

Krupská ulica, Trnava (2km za mestom smer Dolná Krupá)

033 20 20 211

trnava.stk@gmail.com

Pon-Pia: 6:30 – 19:30 Sobota: 7:00 – 13:00  

Pon-Pia: 6:30 – 19:30 Sobota: 7:00 – 13:00
Objednať Sa 033 20 20 211

Technická Kontrola

Technická kontrola

Technickou kontrolou sa rozumie prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek.

Trnava STK Easy Check TK

Technickej Kontrole podlieha:

 • Brzdová sústava
 • Riadenie
 • Nápravy, kolesá, pruženie, hriadele a kĺby
 • Rám a karoséria
 • Osvetlenie a svetelná signalizácia
 • Predpísaná a zvláštna výbava
 • Ostatné systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky
 • Zaťaženie životného prostredia
 • Identifikátory vozidla s údajmi uvedenými v dokladoch vozidla

Čo si treba priniesť na STK?

 • Vozidlo – pristaviť čisté, s povinnou výbavou, bez krytov kolies (puklíc).
 • Osvedčenie o evidencii vozidla (v papierovej forme ), alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru.
 • Protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené týmto zariadením priamo od výrobcu.
 • Pri opakovanej technickej kontrole aj protokol z predchádzajúcej technickej kontroly

Naše doplnkové služby

Okrem Kontrol vozidla ponúka naša STK aj ďaľšie komplexné služby:

 • Dovoz a odvoz na kontrolu
 • Zapožičanie náhradného vozidla – ZDARMA
 • Dovoz zo zahraničia
 • Úradné preklady – IHNEĎ
 • VIP TERMÍN (Konkrétny čas, aj v noci)
 • Prihlasovanie vozidiel na OU a DI PZ – ZDARMA
 • Prevozné EČ – NA POČKANIE
 • Tachografy

Končí Vám platnosť STK? My to vyriešime!

Sme najväčšia STK v širokom okolí, a preto Vás vieme vybaviť takmer ihneď. Bez zbytočného čakania.

Vaše otázky

Môžem dostať v súčasnosti pokutu, keď nemám platnú technickú alebo emisnú kontrolu?

Od 1. marca 2005 vstúpil do účinnosti Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, ktorý v § 21 určuje povinnosti prevádzkovateľov vozidiel. Podľa tohto paragrafu je prevádzkovateľ vozidla, ktoré je v premávke na pozemných komunikáciách, povinný udržiavať vozidlo v riadnom technickom stave a súčasne je povinný v stanovených lehotách podrobiť vozidlo pravidelnej technickej a emisnej kontrole.

Na tých prevádzkovateľov vozidiel, ktorí si túto povinnosť nesplnili (úmyselne alebo zabudli) pamätá § 107 tohto zákona. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie môže udeliť prevádzkovateľovi vozidla pokutu vo výške 165,50 € za každé vozidlo, ktoré nebolo podrobené v stanovenej lehote technickej a/alebo emisnej kontrole. Na dodržiavanie zákonov dohliada aj polícia, ktorá môže porušenie tohto zákona – nesplnenie povinnosti absolvovať pravidelnú technickú a emisnú kontrolu – pri cestnej kontrole pokutovať.

Ako sa mám pripraviť na STK? Čo potrebujem?

K tejto téme sme pre Vás pripravili informačný článok -> TU

Kde presne sídlite?

Naša adresa je Krupská, Farárske 27, Trnava – od mesta sme vzdialený 2km – smer Dolná Krupá. Na stránkach máme uvedenú aj mapu kliknutím na odkaz k nám získate trasu!

Aká je povinná výbava osobného vozidla?

Povinnú výbavu osobného vozidla môžete nájsť tu.

Aké sú lehoty technických kontrol?

Lehoty pre jednotlivé kategórie vozidiel si môžete pozrieť TU.

Kontakt na jeden klik !

E-mail

Klasický spôsob kontaktovania prostredníctvom elektronickej pošty

Messenger

Facebook Chat jedným klikom cez Váš múdry mobil.

Telefonát

Ak ste práve na telefóne, pre kontaktovanie Vám stačí iba jeden klik!

Call Now Button