Emisná kontrola

Cenník emisných kontrol – Global Partner service s.r.o

                                         Cenník platný od 02.06.2019.Ceny sú vrátane 20% DPH.                                  

Typ kontroly Cena
Emisná kontrola Benzín/Diesel pre vozidlá 1 a 2 meranie (M1,N1) – spôsobilá 35,00 €
Emisná kontrola Benzín BKAT, NKAT  pre vozidlá 1 a 2 meranie (M1,N1) – spôsobilá 50,00 €
Opakovaná emisná kontrola v den pravidelnej
Benzín/Diesel,BKAT/NKAT (M1,N1)
Opakovaná emisná kontrola do 60 dní od pravidelnej 
Benzín/Diesel,BKAT/NKAT (M1,N1)

6,00 €

12,00 €

Emisná kontrola – alternatívny pohon LPG/CNG/HYBRID 1 a 2 meranie – spôsobilá 40,00 €
Opakovaná v deň pravidelnej – LPG/CNG/HYBRID 10,00 €
Opakovaná do 60 dní od pravidelnej – LPG/CNG/HYBRID 15,00 €
Emisná kontrola pre vozidlá na 3,5t 1 a 2 meranie
(Nákladné a špeciálne vozidlá, autobusy, traktory)
50,00 €
Opakovaná v deň pravidelnej pre vozidlá na 3,5t 15,00 €
Opakovaná do 60 dní od pravidelnej pre vozidlá na 3,5t 20,00 €
Tretie opakované meranie na žiadosť zákazníka 10,00 €
Administratívna kontrola EK 9,00 €
Kontrolná nálepka EK 3,50 €
Osvedčenia o EK 2,50 €
Emisná kontrola zvláštna 35,00 €
Vykonanie kontroly mimo prevádzkových hodinách – objednanie na kontkrétny čas – príplatok 100% k bežnej cene kontroly 100 %
Vykonanie kontroly bez objednania na počkanie – príplatok k bežnej cene kontroly  15,00 €

 

Cenník doplnkových služieb

Preprava ťahačom

Do 50 km

        25 €/hod

Nad 50 km

1 €/km

Preprava podvalníkom do 3,5t

Do 60 km

25 €/hod

Nad 60 km

0,8 €/km

Preprava podvalníkom nad 3,5t

Do 50 km

30 €/hod

Nad 50km

2,4 €/km

Odvoz osôb

V rámci TT

5 €

Prenájom šoféra

30 min

10 € 

Ceny sú vrátane DPH.

Čo si treba priniesť?

  • Vozidlo – pristaviť čisté.
  • Osvedčenie o evidencii vozidla (v papierovej forme ), alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru.
  • Protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené týmto zariadením priamo od výrobcu.
  • Pri opakovanej technickej kontrole aj protokol z predchádzajúcej technickej kontroly.

Vzory predkladaných osvedčení o evidencii vozidla: